dotační PŘÍLEŽITOST

Vybudování školních zahrad a venkovních učeben

Cílem této výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v MŠ a ZŠ a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních MŠ.

Podporované aktivity:

a) Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.

c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Oprávnění žadatelé:

Ke stažení

pdf CGP_MŽP_Zahrady v přírodním stylu-2018.pdf
279 Kb
Stáhnout dokument Stáhnout soubor
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás