dotační PŘÍLEŽITOST

Pořízení nových technologií - Průmysl 4.0

Cílem programu je zavádění chytrých technologií, zvýšení úrovně robotizace, automatizace a digitální transformace procesů malých a středních podniků. Podporovány jsou investice do technologií, implementace chytrých řešení, datové integrace, zavádění umělé inteligence, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, BI, e-commerce apod.

Podporované aktivity:

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologií a vybavení vč. související infrastruktury v návaznosti na posílení úrovně digitalizace a automatizace výroby.

  1. Investice do nevýrobních technologií – technologie podporující automatizaci a digitalizaci výrobního procesu (vč. softwarů). Příkladem jsou měřící stanice, manipulátory, robotické ruky, informační systémy a technologie, které umí komunikovat pomocí umělé inteligence s „výrobní“ technologií tak, aby docházelo k optimalizaci výrobního procesu.
  2. Investice do výrobních technologií – technologie, které vstupují do výrobního procesu a přináší finální podobě produktu přidanou hodnotu.

Způsobilé výdaje:

  1. Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, zařízení, technologie, hardware).
  2. Dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence):
Máte zájem o tuto dotaci? kontaktujte nás